Tag Archives: chế tạo

9x Việt chế tạo ô tô điện từ đồ phế thải

9x Việt chế tạo ô tô điện từ đồ phế thải

Với niềm đam mê sáng tạo, sinh viên Nguyễn Thanh Việt đã chế tạo thành công chiếc ôtô chạy bằng điện được làm từ đồ phế thải nhưng hiệu quả, thân thiện với môi trường. Trong Triển lãm sản phẩm sáng tạo của sinh viên và cán bộ trẻ năm 2013, do Cục Phát triển