Tag Archives: hại sức khỏe

Xe BMW và Mercedes-Benz bị điều tra vì gây hại sức khỏe

Xe BMW và Mercedes-Benz bị điều tra vì gây hại sức khỏe

Trong số các sản phẩm được trang bị hệ thống thông tin giải trí phát xạ ở mức cao, có cả xe BMW, Mercedes-Benz và Buick. Tổng cục giám sát và kiểm duyệt chất lượng Trung Quốc hiện đang tiến hành một cuộc điều tra các hệ thống thông tin giải trí được lắp ráp